Projekt: Bobkowski, co dalej?

Książki Andrzeja Bobkowskiego

1957 - Szkice piórkiem (Francja 1940-1944) [Instytut Literacki w Paryżu]

1970 - Coco de Oro. Szkice i opowiadania. [Instytut Literacki w Paryżu]

1994 - Opowiadania i szkice [Interim]

1997 - Jerzy Giedroyc Andrzej Bobkowski Listy 1946-1961 [Czytelnik]

2002 - Potłuczona mozaika. Andrzeja Bobkowskiego myśli o epoce [Wydawnictwo UMCS]

2003 - Przysiągłem sobie, że jeśli umrę, to nie w tłumie: Korespondencja z Anielą Mieczysławską 1951-1961 [Wydawnictwo Ruta]

2006 - Listy do Tymona Terleckiego [Biblioteka "Więzi"]

2006 - Z dziennika podróży [Biblioteka "Więzi"]

2007 - Szkice piórkiem [Wydawnictwo CiS]

2007 - Zmierzch [Biblioteka "Więzi"]

2008 - Punkt równowagi [Wydawnictwo Literackie]

2008 - Listy z Gwatemali do matki [Wydawnictwo Twój Styl]

2009 - IKKOS I SOTION oraz inne szkice [Biblioteka "Więzi"]

2009 - Z dziennika podróży [Biblioteka "Więzi"] (wydanie drugie)

2009 - Tobie zapisuję Europę. Listy do Jarosława Iwaszkiewicza. [Biblioteka "Więzi"]

2010 - Listy 1951-1961. Andrzej Bobkowski Aniela Mieczysławska [Biblioteka "Więzi"]