Projekt: Bobkowski, co dalej?

Listy 1951-1961 Andrzej Bobkowski Aniela Mieczysławska

Zostają przyjaciółmi, zanim się spotkają. Aniela Mieczysławska doskonale rozumie styl i temperament epistolarny Bobkowskiego, choć sama jest osobą dyskretną i powściągliwą. W swych listach raczej daje znać o sobie, niż wypowiada siebie, bo list jest dla niej przede wszystkim sposobem podtrzymywania przyjaźni, rozmową z kimś bliskim. Natomiast Bobkowski jest epistolografem radykalnym, dąży do wykorzystania maksimum możliwości, jakie daje list. Czyni dyskurs osobistym, niemal intymnym, bo nawiązać z kimś kontakt to zbliżać się do niego, obdarzać go zaufaniem, mówić mu o sobie coraz więcej, prawie wszystko, na co pozwala język. Pisanie to dla Bobkowskiego przede wszystkim samopoznanie i dzielenie się własnym obrazem świata z innymi, przekraczanie samotności, znak wspólnoty żyjących.

Wydawnictwo: Biblioteka Więzi

Liczba stron:208

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-60356-91-3

Data wydania: 2010

Autor: Do druku podał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej St. Kowalczyk

Źródło: wiez.com.pl