Projekt: Bobkowski, co dalej?

Obraz Francji i Francuzów w dzienniku Andrzeja Bobkowskiego

Andrzej Bobkowski nazywał siebie „kosmopolakiem”. Termin ten, łączący w sobie przeciwstawne pojęcia: kosmopolityzm i patriotyzm, stanowił jeden z fundamentów życiowej postawy Bobkowskiego. Postawa ta zakładała absolutną otwartośd na świat, niezamykanie się w obrębie własnej narodowości, przy jednoczesnym jej afirmowaniu. „Kosmopolak” miał być dla Bobkowskiego takim Polakiem, który jest jednocześnie „normalnym” obywatelem całego świata, który potrafi wyzbyć się swych kulturowych obciążeń i żyć wszędzie – niekoniecznie w swej ojczyźnie. Polakiem, który wyzwolony jest z narodowej martyrologii, nieobarczony mitami polskości, kompleksami klęski i walki o ojczyznę. Dla którego wyjazd z Polski nie oznacza zdrady kraju. „Kosmopolak” wszędzie może znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce, a Polska stoi dla niego na równi z innymi krajami...

Całość tekstu do pobrania: Obraz Francji i Francuzów w dzienniku Andrzeja Bobkowskiego "Szkice piórkiem".

Autor: Klara Jackl